KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI

Kaynak birleştirme yerlerinin hazırlanması bilhassa ark kaynağında çok önemlidir.İyi bir hazırlık yarı yarıya kaynağı başarıya ulaştırmak demektir.Mükemmel bir hazırlığa sarf edilen zaman,kaynak zamanı üzerinde elde edilen ekonomi ile geniş ölçüde telafi edilir.

Hazırlıkların amacı,  esas itibarı ile sağlıklı ve iyi nüfuz etmiş kaynakların icraasını kolaylaştırmaktır.Hazırlık şeklinin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

1-Kaynak pozisyonu ve arka tarafa erişilip erişilememesi

2-Kaynak edilecek metalin kalınlığı, işin kaç pasoda bitirilmesinin arzu edildiği ve birleştirmenin çeşidi.

3- Eldeki elektrodun nüfuziyet derecesi

4-Kaynak işlemine paralel olarak oluşan şekil değiştirmelerini önleme imkanı olup olmadığı

5-Ana metalin tabiatı

6-Kaynak ağızının hazırlanması ve yığılacak kaynak metalinin miktarı ile ilgili ekonomi

Bu hususları kısaca detaylandıralım

 

1-) Hazırlıklar esas itibarı ile elktrodun gerekli derinliklere nüfuz etmesi için yapılır.Kaynak ağızlarının asgari açısının tayinini, elektrod yada torcun dibe erişebilme yeteneği tayin eder.Bazı kaynak pozisyonları, bu aynın sebepten açının simetrik olmayıp, bir tarafa doğru daha açık olmasını gerektirir.Kalınlığı gerekçesiyle , iki taraftanda kaynatılması  gereken bir parça  ,arka tarafa erişilememesi sebebiyle kaynak ağzının şekli değiştirilerek tek taraftan(örneğin x kaynak ağzı yerine v kaynak ağzı) kaynak edilir.

2-)Kaynak ağızlarının şeklini 1. derecede parçanın kalınlığı tayin eder.

3-)Eldeki elektrodun nüfuziyet derecesi, yine kaynak ağzının şekil ve derinliğini tayin eder.Bazı hallerde kaynatılması gereken iki parça , hiç kaynak ağzı açılmadanda ,yüksek dereceli nüfuziyetli bir elektrodla kaynatılabilir.

4-)Kaynak işlemi sırasında ,parçaların ısıya maruz kalması neticesinde, parçada bir gerilme ve şekil değiştirme sonucu ortaya çıkabilir.Müsade edilen şekil değiştirme veya bunu önlemek üzere,mesela iki taraftan birden kaynak etmek üzere parçaları birleştirmek imkanı yine hazırlık çalışmasının şeklini etkiler

5-)Ana metalin cinsi ve tabiatıda burada önemlidir.Çabuk şekil değiştiren metaller,metalin hadde mamulü veya dökme olması durumunda ,mesela dökme demir ve metallerde,kaynak  bölgesine yakın bölgelerdeki dökme kabuğunun temizlenmesi gerekir.

6-)Örneğin V kaynak ağzı açılmış parçalar ile X kaynak ağızı açılmış parçalara uygulanan kaynak metali ve elektrik sarfiyatı x kaynak ağzında daha ekonomik ve az olacaktır.